Máy lọc nước

Máy lọc nước

Máy lọc nước thông minh iRO 2.0, 9 cấp

Máy lọc nước thông minh iRO 2.0, 9 cấp

Màn hình cảm ứng hiển thị TDS. Bộ vi điều khiển thông minh. Màng RO Filmtec DOW - USA


0 reviews

8.630.000đ
Máy lọc nước thông minh iRO 2.0, 9 cấp

Máy lọc nước thông minh iRO 2.0, 9 cấp

Màn hình cảm ứng hiển thị TDS. Bộ vi điều khiển thông minh. Màng RO Filmtec DOW - USA.


0 reviews

8.010.000đ
Máy lọc nước thông minh iRO 2.0, 8 cấp

Máy lọc nước thông minh iRO 2.0, 8 cấp

Màn hình cảm ứng hiển thị TDS. Bộ vi điều khiển thông minh. Màng RO Filmtec DOW - USA.


0 reviews

7.660.000đ
Máy lọc nước thông minh iRO 2.0, 7 cấp

Máy lọc nước thông minh iRO 2.0, 7 cấp

Màn hình cảm ứng hiển thị TDS. Bộ vi điều khiển thông minh. Màng RO Filmtec DOW - USA.


0 reviews

7.360.000đ
Máy lọc nước thông minh iRO 1.1, 9 cấp

Máy lọc nước thông minh iRO 1.1, 9 cấp

Màng RO Filmtec DOW - USA. Bộ vi điều khiển thông minh. Hiển thị thời gian thay thế của từng lõi.


0 reviews

6.000.000đ
Máy lọc nước thông minh iRO 1.1, 9 cấp

Máy lọc nước thông minh iRO 1.1, 9 cấp

Màng RO Filmtec DOW - USA. Bộ vi điều khiển thông minh. Hiển thị thời gian thay thế của từng lõi.


0 reviews

6.620.000đ
Máy lọc nước thông minh iRO 1.1, 8 cấp

Máy lọc nước thông minh iRO 1.1, 8 cấp

Màng RO Filmtec DOW - USA. Bộ vi điều khiển thông minh. Hiển thị thời gian thay thế của từng lõi.


0 reviews

5.650.000đ
Máy lọc nước thông minh iRO 1.1, 7 cấp

Máy lọc nước thông minh iRO 1.1, 7 cấp

Màng RO Filmtec DOW - USA. Bộ vi điều khiển thông minh. Hiển thị thời gian thay thế của từng lõi.


0 reviews

5.500.000đ
Máy lọc nước tiêu chuẩn sRO 9 cấp

Máy lọc nước tiêu chuẩn sRO 9 cấp

Bộ vi điều khiển . Màng RO Filmtec DOW - USA. Công suất: 10L/H.


0 reviews

5.490.000đ
Máy lọc nước tiêu chuẩn sRO 9 cấp

Máy lọc nước tiêu chuẩn sRO 9 cấp

Bộ vi điều khiển . Màng RO Filmtec DOW - USA. Công suất: 10L/H.


0 reviews

6.100.000đ
Máy lọc nước tiêu chuẩn sRO 8 cấp

Máy lọc nước tiêu chuẩn sRO 8 cấp

Bộ vi điều khiển . Màng RO Filmtec DOW - USA. Công suất: 10L/H


0 reviews

5.130.000đ
Máy lọc nước tiêu chuẩn sRO 7 cấp

Máy lọc nước tiêu chuẩn sRO 7 cấp

Bộ vi điều khiển thông minh. Màng RO Filmtec DOW - USA. Công suất: 10L/H


0 reviews

4.990.000đ

Báo chí nói về chúng tôi

nothing